přehled                  
domů
kontakt


die Ausbildungsinhalte: Pflichtfächer
Lehrbeispiele


  in Deutsch
 
  in english
 
  po polsku
 

Studium restaurátorství

Již více než 30 let předává v Mnichově státně uznaná odborná akademie pro vzdělávání restaurátorů [Fachakademie für Restauratorenausbildung (FAK)] Goeringova institutu (Goering Institut) svým studujícím jak své bohaté zkušenosti tak i výsledky nejnovějších výzkumů v oblasti restaurování a konzervování.
I zájemcům se středoškolským vzděláním se tak nabízí možnost získat vzdělání restaurátora a oprávnění k přístupu k vysokoškolskému studiu.

Obzvláštní důraz klade odborná akademie na užitou restaurátorskou praxi, která zaujímá zhruba 50% studijního objemu a je proto daleko rozsáhlejší než je tomu obvyklé u jiných institucí.


Nová úprava školního řádu nyní umožnuje maturantům s pouhým jedním rokem praxe získat oprávnění ke studiu.

Za určitých okolností se zájemci o studium mohou ucházet o stipendium Goeringova Institutu (Goering Institut e.V.).

Ve spolupráci s Vysokou školou techniky a ekonomiky v Berlíně (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin) existuje i možnost získat akademický titul bakalář.

Informace o studiu, profilu povolání restaurátora a o odborné akademii obsahuje jubilejní brožura "50 let Goeringova Institutu." (datový soubor PDF, 5,2 MB).

Studium začíná vždy v září. Žádosti uchazečů o studium lze podávat kdykoli.
Možné je i přijetí do již běžících studijních kursů. Zavolejte nám.

Výuka probíhá v německém jazyce.

Zu den Ausbildungsinhalten:

Pflichtfächer

Lehrbeispiele